Zorgen in Pakistan over val van Kabul

In buurland Pakistan bestaat grote zorgen over de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul en het binnentrekken van de Noordelijke Alliantie. De Pakistaanse regering heeft opgeroepen tot het instellen van een veiligheidszone in Kabul.

,,Het is beter als Kabul door een multi-etnische regering zal worden bestuurd', aldus de minister van Buitenlandse Zaken Aziz Ahmed Khan vandaag. Aziz Ahmed Khan zei te hopen dat er geen bloed zal worden vergoten.

De minister van Binnenlandse Zaken van de Noordelijke Alliantie heeft evenwel gezegd dat de Alliantie niet het voornemen heeft de macht af te staan aan ,,het buitenland'.

Gisteren nog sprak de Pakistaanse president Pervez Musharraf zijn zorg uit over een mogelijke inname van Kabul.

Musharraf, die momenteel in de Verenigde Staten verblijft, zei tijdens een vraaggesprek met de Amerikaanse zender NBC dat de inname van Kabul ,,gevaarlijk' is. Volgens Musharraf hebben manschappen van de Noordelijke Alliantie ,,gruwelijkheden' begaan tijdens de verovering van Mazar-i-Sharif. Dat zou opnieuw bewijzen, aldus de president gisteren, dat inname van de hoofdstad moet worden voorkomen.

Pakistan is zeer beducht voor een herhaling van het bewind van voor 1996 toen de Noordelijke Alliantie nog regeerde vanuit Kabul. Dat bewind, gesteund door etnische Oezbeken, Tadzjieken verkeerde in voortdurende strijd met de Pathaanse meerderheid in het land, de bevolkingsgroep die zich uiteindelijk massaal heeft aangesloten bij de Talibaan.

De regering in Islamabad is de afgelopen jaren een belangrijke bondgenoot geweest van de Talibaan, en heeft een cruciale rol gespeeld tijdens de machtsovername door de streng islamitische krijgsheren in 1996.

Ook de ex-koning van Afghanistan, Zahir Shah, heeft via een woordvoerder zijn zorgen uitgesproken over de inname van Kabul. Zijn woorvoerder, Hamid Sidig, zei vanuit Rome, waar de koning verblijft, dat de Noordelijke Alliantie zich niet heeft gehouden aan eerder gemaakt afspraken. Volgens Sidig had de Alliantie de koning beloofd inname van Kabul voorlopig uit te stellen in het belang van een stabiele toekomst voor Afghanistan.

Sidig zei te hopen dat de Noordelijke Alliantie Kabul heeft ingenomen om ,,de veiligheid te handhaven, ,,maar niet om de politieke macht over te nemen.'

De 87-jarige Zahir Shah, die in 1973 werd afgezet en sindsdien in het buitenland verblijft, wordt met name door de Verenigde Staten gezien als een belangrijke figuur in de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan.

Zahir Shah heeft vandaag een ontmoeting met de speciale Amerikaanse gezant bij de Noordelijke Alliantie, James Dobbins.

Tevens zal Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vanmiddag in een spoedberaad bijeenkomen om te praten over de situatie in Afghanistan.