'Uitgaven EU niet op orde'

De Europese Unie kan nog steeds onvoldoende zekerheid geven over de rechtmatigheid van het overgrote deel van haar uitgaven van jaarlijks ruim 90 miljard euro. De meeste problemen vertonen structuurfondsen en landbouwuitgaven, verreweg de grootste uitgavenposten. Dit concludeert de Europese Rekenkamer in zijn gisteren gepresenteerde jaarverslag over 2000.

Voor het zevende achtereenvolgende jaar kan de Rekenkamer dan ook geen betrouwbaarheidsverklaring afgeven over de belangrijkste begrotingsuitgaven. "Uit de controle van de beleidsuitgaven is een onaanvaardbaar hoog aantal fouten gebleken inzake het bedrag van de betalingen en de realiteit of subsidiabiliteit van de onderliggende verrichtingen", aldus het rapport.

Volgens het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, M. Engwirda, ligt het foutenpercentage "ruim boven de vijf". Dat betekent volgens hem niet dat evenveel fraude is gepleegd. De Commissie wees in een reactie op het "ingewikkelde" karakter van regels die fouten in de hand zouden werken.

Volgens Engwirda ligt het "overgrote" deel van de fouten bij de lidstaten, die verreweg voor de meeste uitgaven verantwoordelijk zijn. Zo geeft de Rekenkamer wel een betrouwbaarheidsverklaring voor de administratieve uitgaven van de Europese Commissie. De Rekenkamer vindt het budgetsysteem "archaïsch" en "te weinig flexibel". Het is te veel gericht op het realiseren van uitgaven in plaats van gestelde doelen.

Financiële controle is een topprioriteit van de Europese Commissie onder voorzitter Romano Prodi, die het imago wil verbeteren na aftreden van de vorige Commissie wegens mismanagement. Hervormingsvoorstellen zitten nog in de wetgevingsprocedure. Engwirda noemde het volgens de Rekenkamer goede functioneren van het Europese bureau voor de wederopbouw van Kosovo "de eerste positieve uitkomst" van het hervormingsbeleid.

Europarlementariër M. van Hulten (PvdA) noemt het rapport een "gemiste kans" omdat het niet hard genoeg stelling neemt tegen lidstaten. Hij zei dat het Europarlement een 'zwarte lijst' van lidstaten zal opstellen die de grootste boosdoeners zijn.

VVD'er J. Mulder vindt dat de EU de begroting op orde moet hebben in 2004, wanneer de eerste kandidaat-lidstaten kunnen toetreden. "Wat zou je van de nieuwe lidstaten moeten verwachten als we onze eigen zaken niet eens op orde hebben?"

    • Hans Buddingh'