TNO: omvang bevolking sturen

Onderzoeksinstituut TNO vindt dat de overheid beleid moet ontwikkelen gericht op stabilisatie of reductie van de Nederlandse bevolkingsomvang. Alleen dan kunnen grote milieuproblemen als de opwarming van de aarde, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en aantasting van de natuur, worden opgelost. Dat schrijft TNO in een onderzoeksrapport voor minister Pronk (VROM) en minister Borst (Volksgezondheid). Sturing van de bevolkingsomvang ligt politiek gevoelig. Pronk heeft al aangegeven er niets in te zien.