Tegenvallers in VS probleem Vedior

Door tegenvallende resultaten in de Verenigde Staten leed uitzendketen Vedior het afgelopen kwartaal een netto verlies van 25 miljoen euro, na belasting en afschrijving van goodwill. Het verlies was minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 31 miljoen euro werd verloren.

De omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 1,756 miljoen euro, tegen 1,768 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het verlies per aandeel bedroeg 17 eurocent, waar dat in dezelfde periode vorig jaar 28 eurocent was. De winst per aandeel voor afschrijving van goodwill en bijzondere baten en lasten bedraagt 24 eurocent, 4 eurocent minder dan in het derde kwartaal van 2000. De daling is te wijten aan de aandelenemissie in mei van dit jaar, waardoor het gemiddelde aantal aandelen steeg van 105 miljoen in 2000 tot 160,3 miljoen op dit moment.

Met de emissie werden kort- en langlopende schulden gefinancierd, waardoor de rentelasten daalden van 29 miljoen euro in het derde kwartaal van 2000 naar 16 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De nettowinst voor afschrijving van goodwill en bijzondere lasten — waaronder rente — steeg daardoor met 29 procent van 31 miljoen euro in het derde kwartaal van 2000 naar 40 miljoen euro in het afgelopen kwartaal.

Vedior heeft vooral te lijden onder de tegenvallende vraag naar hoger opgeleide accountancy- en IT-specialisten in de Verenigde Staten. Door de ramp in New York op 11 september moest het bedrijf elf kantoren een week lang sluiten. Bij de divisie Vedior Europe daalde de omzet met 5 procent. In Groot Brittannië werd een autonome groei van 17 procent behaald. In Frankrijk behaalt Vedior 44 procent van zijn omzet, en 37 procent van de winst voor belasting, afschrijvingen en rentelasten. Vedior kocht er Atoll aan, en opende er dit jaar 48 nieuwe kantoren. In Nederland blijven de marktomstandigheden ongunstig.

Wereldwijd doen de traditionele uitzendactiviteiten van Vedior het slechter dan de gespecialiseerde divisies zoals IT, accounting, gezondheidszorg en onderwijs. De traditionele sector omvat 71 procent van de activiteiten van het bedrijf, maar genereert 63 procent van de winst voor belasting en afschrijving van bijzondere lasten. De specialistische sectoren doen het relatief beter.