Moulinex: poen of boem

Een gijzeling, nog een gijzeling, brandstichting en dreigementen een fabriek op te blazen: de ontslagen werknemers van Moulinex, in huishoudelijke apparatuur, laten zich niet op hun kop zitten. Vanavond wordt, na 32 jaar, de beursnotering van het failliete en door concurrent Seb gedeeltelijk overgenomen bedrijf opgeheven. Maar de 3.700 ontslagen werknemers (van de 5.600) en hun vakbondsvertegenwoordigers hebben nog altijd geen definitief akkoord bereikt met Michel Bove, `Monsieur Moulinex' namens de regering-Jospin.

Vandaar dat Bove zelf gisteren enige uren op het hoofdkwartier van Moulinex in La Défense in Parijs werd gegijzeld, alvorens hem weer werd toegestaan om verder te onderhandelen op de diverse ministeries. Bij wijze van `wisselgeld' werden twee kaderleden van Moulinex in gijzeling genomen, tot de terugkeer van Bove. In het Normandische Cornelles-le-Royal, waar een van de vier te sluiten fabrieken staat, werd intussen een gebouwtje met magnetron-onderdelen in de as gelegd. Op de daken posteerden in bivakmutsen gehulde werknemers naast vervaarlijk ogende gasflessen en stalen tonnen, volgens hen tot de rand gevuld met explosief materiaal. Aan de gevel waarschuwde een bord de overheid: `du fric ou boum', ofwel `poen of boem'.

Gisteravond maakten de bonden bekend dat hun eis in principe is ingewilligd, maar dat over de hoogte van de geëiste uitkering vandaag verder onderhandeld zou worden. De bonden eisen, in overeenstemming met de in 1997 tussen hen en Moulinex afgesloten CAO, naast de normale afvloeiings- en werkloosheidsuitkeringen een eenmalige premie van zo'n 30.000 gulden per ontslagen werknemer en speciale voorzieningen voor werknemers van vijftig jaar en ouder. De premie kost de overheid drie keer zoveel als voor afvloeiing en `re-industrialisatie' (in totaal bijna 150 miljoen euro) van de getroffen gebieden is uitgetrokken.

    • Pieter Kottman