`Landbouwgiffen nodig'

VVD, CDA, SGP en ChristenUnie hebben gisteren gedreigd hun steun te onthouden aan nieuwe regels om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw te beperken. De partijen vrezen dat Nederland te ver gaat voorlopen op andere landen in Europa die minder strenge regels hebben. Nederlandse agrariërs zouden daardoor een te groot concurrentienadeel ondervinden.

Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over het nieuwe gewasbeschermingsbeleid van staatssecretaris Faber (Landbouw en Natuurbeheer), dat door tientallen landbouwers werd gevolgd. Faber wil het gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen terugdringen door vanaf 2005 alleen vergunningen toe te kennen aan bedrijven die met certificaten aantonen dat zij voldoende aandacht hebben gegeven aan alternatieve methoden van teeltbescherming. Bovendien komen er vanaf 2003 heffingen op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

PvdA, D66 en GroenLinks steunen dit beleid. VVD en CDA vinden dat Faber eerst moet optreden om de huidige problemen van landbouwers op te lossen. Het zit hun dwars dat de milieubeweging met regelmaat via de rechter een verbod afwingt op schadelijke middelen, die volgens de sector onmisbaar zijn om gewassen te beschermen. De Tweede Kamer heeft in het verleden herhaaldelijk uitstel van verboden afgedwongen.

Volgens de Kamerleden Van Ardenne (CDA) en Geluk (VVD) is het beleid van Faber nu ,,onwerkbaar'' en ,,vastgelopen''. Van Ardenne suggereerde dat 20 procent van de boeren ,,wordt gedwongen'' zich illegaal te gedragen. VVD en CDA eisen dat Faber zich inspant voor een snellere harmonisering van Europese regels voor chemische middelen.

De Europese Commissie meldde juist vorige maand dat deze harmonisatie, die in 2003 had moeten zijn bereikt, is vertraagd tot 2008. Overigens stellen PvdA en VVD, samen een meerderheid in de Kamer, nu voor het Nederlandse toelatingsbeleid in de pas te laten lopen met de – soepeler – Europese regels. De staatssecretaris bracht daartegenin dat ook andere landen bezig zijn certificeringssystemen in te voeren.