Kleine groep moslims tot terreur bereid

Een kleine kring moslimradicalen in Nederland, onder wie een gering aantal `Afghanistan-veteranen', is mogelijk bereid terreuraanslagen te plegen uit politiek-religieuze motieven.

Dat schrijft minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken in een notitie over islamitisch radicalisme aan de Tweede Kamer. Het waarschijnlijkste doelwit van eventuele aanslagen vormen Amerikaanse gebouwen en instellingen. Maar ook internationale organisaties als het Internationaal Gerechtshof in Den Haag of het Lockerbie-tribunaal in Kamp Zeist te Soesterberg zijn potentiële doelwitten.

Schiphol en de Rotterdamse haven maken Nederland aantrekkelijk als verblijfplaats of doorgangsland voor radicaal-islamitische terroristen die elders in Europa of in de wereld aanslagen willen plegen, schrijft Van Aartsen.

In Europa zijn vooral landen met een koloniaal verleden in de islamitische wereld het gevoeligst voor radicaal-islamitisch activisme. Recente arrestaties van moslim-radicalen in Duitsland, België, Groot-Brittannië, Spanje en Nederland tonen volgens de notitie aan dat niet allleen de Verenigde Staten potentieel doelwit zijn van aanslagen. Tot de radicale islamitische groeperingen die het op Europa gemunt zouden hebben behoren onder meer `jihadisten', die met buitensporig geweld strijd willen voeren tegen het westen, in hun ogen het `rijk van het kwaad'.

Vorige week spoorde het Tweede-Kamerlid Van Oven (PvdA) minister Korthals van Justitie nog aan meer energie te steken in de opsporing van Afghaanse oorlogscriminelen die zich in Nederland in het circuit van asielzoekers ophouden. Afghanistan-veteranen weten uit ervaring hoe ze met conventionele middelen hun doeleinden kunnen bereiken en zijn volgens de notitie ,,in belangrijke mate verantwoordelijk voor de globalisering van het islamitisch terrorisme''.

De Tweede Kamer had vorig jaar december al om deze notitie gevraagd. Die werd afgelopen zomer geschreven, maar nog niet gepubliceerd omdat er details in gewijzigd moesten worden. Na de aanslagen van 11 september moest een deel van de notitie nog ingrijpender worden aangepast.

De notitie geeft een uitgebreid overzicht van het islamitisch radicalisme in het Midden-Oosten en Centraal Azië. Op de vraag of terroristen in staat zijn massavernietingswapens te bemachtigen wordt in de notitie geantwoord dat ,,niet-conventionele wapens ook gewoon gekocht kunnen worden, bijvoorbeeld van handelaren uit de voormalige Sovjet-Unie''. Bin Laden beschikt over voldoende kapitaal om derden in de verleiding te brengen te assisteren bij het illegaal verkrijgen van dergelijke wapens. Of dat lukt is de vraag, maar ,,zelfs wanneer aanhangers van Bin Laden erin zouden slagen geloofwaardig met dergelijke inzet te dreigen, zou daarvan een ontwrichtend effect uitgaan''.