Kabinet pleit voor een accountant nieuwe stijl

Er moet een nieuw type accountant komen die zich uitsluitend toelegt op de controle van jaarrekeningen van bedrijven die daartoe wettelijk verplicht zijn. Alle ander taken, zoals het verlenen van administratieve diensten, mag deze accountant nieuwe stijl niet uitvoeren. Hiermee wil de overheid een einde maken aan de dubbele pet van accountants: die van controleur en adviseur.

Dit staat in een kabinetsstandpunt dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met het voorstel probeert de regering de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van accountants te stimuleren. Vooral sinds de affaire Bram Peper, die als voormalige burgemeester van Rotterdam van oneigenlijke declareren werd beschuldigd, staan accountants onder toenemende maatschappelijke kritiek. Zij zouden zich niet altijd onpartijdig opstellen, maar vooral schikken naar de opdrachtgever.

Voor de accountant die het kabinet voor ogen staat moet een nieuwe, wettelijke titel komen: waarschijnlijk die van CA (certificerend accountant). De huidige titels van RA (register accountant) en AA (administratief accountant) zullen uit de wet verdwijnen.

Daarnaast moet er volgens de regering een nieuwe toezichthouder komen die zaken als deskundigheid en onafhankelijkheid van de accountants in de gaten houdt.

    • Mark Houben