GroenLinks staat niet meer achter de bombardementen

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer steunt de Amerikaanse en Britse bombardementen op Afghaanse doelen niet langer. Fractievoorzitter Paul Rosenmöller zei vanochtend tijdens een persconferentie dat de fractie van GroenLinks ,,haar steun aan de bombardementen opschort'' zolang politieke en diplomatieke actie van de internationale gemeenschap in Afghanistan uitblijft.

De nieuwe koers van GroenLinks komt nadat het kabinet afgelopen vrijdag bekendmaakte dat Nederland desgevraagd de VS daadwerkelijk militair ter zijde zal staan. GroenLinks steunt de inzet van Nederlandse manschappen en materieel alleen voor zover die betrekking heeft op het lenigen van humanitaire nood. De partij heeft al langer moeite met de militaire acties in Afghanistan, maar tot dusver heeft de fractie wel steeds haar steun aan de inzet verleend op voorwaarde dat de militaire acties in balans zouden blijven met de humanitaire en politiek-diplomatieke inzet. Die balans is nu verdwenen, meent Rosenmöller. ,,De militaire ontwikkelingen zijn de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen en daardoor is de zaak in disbalans geraakt. De militairen lopen harder dan de politici. En als dat gebeurt, ontstaan gevaarlijke situaties. Wij kunnen op dit moment dus niet anders dan onze steun aan de bombardementen, voorzover ze nog plaatsvinden, opschorten.''

Rosenmöller beklemtoonde dat GroenLinks zijn steun niet definitief intrekt. ,,Het intrekken van je steun kan maar één keer. Wij zullen de brede coalitie tegen het terrorisme blijven steunen, maar we zeggen alleen: voor wat betreft de bombardementen maken we een pas op de plaats.'' GroenLinks is bevreesd dat de inname van Kabul door de Noordelijke Alliantie kan ontaarden in etnische zuiveringen als deze strijdgroep niet ,,met sterke politieke teugels in toom wordt gehouden''. Die `teugels', een multi-etnische Afghaanse regering of een door de VN opgezet interimbestuur, ontbreken volgens GroenLinks.

De hele fractie steunt het nieuwe standpunt. Binnen de partij heerste verschil van mening sinds het begin van de gevechtshandelingen in Afghanistan begin oktober.