Gevangenissen Veenhuizen niet brandveilig

De brandveiligheid in de drie strafinrichtingen in Veenhuizen is onder de maat. Dat concludeert brandweercommandant J. de Vries van de gemeente Noordenveld, waar Veenhuizen onder valt, in de vertrouwelijke nota 'Brandweerzorg en veiligheid in Veenhuizen'. Burgemeester H. van der Laan van Noordenveld bevestigt de conclusies van zijn commandant. De brandweerzorg in de penitentiaire inrichtingen Norgerhaven, Groot Bankenbosch en Esserheem, met ruim 850 gedetineerden en overdag 220 medewerkers, is door de gemeente Noordenveld onder de loep genomen nu justitie de brandweertaken op 1 januari overdraagt aan de gemeente. De strafinrichtingen beschikken niet over de wettelijk verplichte gebruiksvergunning.