Geen idealisme, maar pure `asielbusiness' in Drenthe

Asielzoekers betekenen `business'. Vandaar dat een verhuurder van een AZC-complex de bewoners van een Drents dorp een zakelijk aanbod deed.

Er gaan miljarden guldens om in de `asielindustrie'. Stonden gemeenten aanvankelijk afwijzend tegen de komst van asielzoekers, nu melden ze zich vrijwillig aan bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Asielzoekers doen de gemeentelijke kassa rinkelen. De gemeenten krijgen extra geld per asielzoeker waarmee ze agenten en leerkrachten kunnen aanstellen. Asielzoekerscentra bieden werkgelegenheid voor lokale kanslozen, extra omzet voor de lokale middenstand (een asielzoeker krijgt 30 gulden zakgeld per week), en een constante omzet voor exploitanten die opvangcomplexen verhuren.

Zakenman A. Vegter, die zo'n AZC-complex in Eexterveenschekanaal verhuurt, kiest dan ook een zakelijke toon in zijn brief die hij gisteren aan bewoners stuurde. In ruil voor hun steun voor het behoud van het asielzoekerscentrum op zijn terrein, wil hij ze geld, kerstpakketten en gratis kabelaansluitingen bieden. Hij schrijft: ,,Ik stel U voor om met mij alles te doen wat mogelijk is om het AZC als permanent centrum binnen Eexterveenschekanaal te vestigen en gevestigd te houden. Tegelijkertijd wil ik ervoor zorgen, dat U als dorpsbewoners voor die inspanning een redelijke vergoeding ontvangt. Een vergoeding, die de kwaliteit van wonen en leven in het dorp mede duurzaam kan verbeteren.''

De zakenman rept van een tegenprestatie en niet van omkoperij, zoals sommige verontwaardigde dorpelingen. ,,U krijgt niets cadeau, maar U ontvangt een tegenprestatie voor het meewerken aan een stuk sociaal-maatschappelijke opvang van vluchtelingen'', meent Vegter. Daar is niets mis mee, naar het oordeel van de ondernemer, die verschillende plannen had voor de locatie. Vegter gaf de voorkeur aan een AZC in zijn recreatiecentrum boven een megadiscotheek of een congrescentrum. Deze `goedgevigheid' is dan ook puur zakelijk.

Naar schatting leven meer dan tienduizend Nederlanders van de opvang van vluchtelingen. Het is dan ook geen toeval dat veel AZC's gevestigd zijn in armere regio`s. In een centrum met driehonderd asielzoekers werken al gauw meer dan twintig mensen, veelal in de beveiliging en de schoonmaak. In de vele opvangcentra in heel Nederland en op het centraal bureau in Rijswijk, heeft het COA ruim tweeënhalfduizend stafmedewerkers in dienst. Honderden advocaten, tolken, rechters en medewerkers van VluchtelingenWerk vinden emplooi dankzij de behandeling van de asielaanvragen.

Het COA, dat een budget van miljarden guldens heeft, werkt samen met de lokale middenstand om zo de weerstand van bewoners tegen een asielzoekerscentrum te verminderen. In Veendam en Kollum, waar eerst de angst heerste voor onveiligheid en het kelderen van de woningprijzen, is intussen gedemonstreerd voor het behoud van de aldaar gevestigde asielzoekerscentra.

In Eexterveenschekanaal ligt dit anders. Daar haalden bewoners de landelijke publiciteit met protesten tegen het AZC, en viel het besluit tot sluiting. Ondernemer Vegter heeft de pech dat het dorp in Drenthe geen langdurige werklozen en andere middenstanders telt. De asielzoekers geven hun zakgeld veelal uit in de Basismarkt en Aldi in het naburige Veendam.