EU op WTO geïsoleerd, druk concessies te doen zwaarder

De Europese Unie staat op de ministeriële top van de WTO in Doha onder steeds zwaardere druk om concessies te doen op het gebied van landbouw en milieu. Dat blijkt uit de reacties op een concepttekst voor de ministeriële slotverklaring die vanmiddag is gepubliceerd.

Onder druk van de Fransen blijft de Europese Unie zich verzetten tegen het afschaffen van landbouwsubsidies waarover in de concepttekst nog altijd gesproken wordt. De Noorse, Japanse en Zuid-Koreaanse delegaties, tot voor kort beschouwd als medestanders van de Europese Unie, hebben zich intussen wel bij de formulering over de landbouw neergelegd. De EU raakt daardoor geïsoleerd. Onderhandelingen over investeringen en mededinging, een belangrijke eis van de EU worden in de nieuwe tekst voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ontwikkelingslanden hebben van begin af aan geprotesteerd tegen agendering van deze onderwerpen.

In de delegatie van de Europese Unie waren vanmiddag dan ook sombere geluiden te horen over het slagen van de top die vanacht om twaalf uur afloopt. ,,We zijn niets opgeschoten'', aldus een Europees delegatielid. De Amerikaanse delegatie was daarentegen gisteravond nog gematigd optimistisch. ,,We kunnen resultaat halen als iedereen blijft kijken naar het totaalbeeld'', aldus een Amerikaanse gedelegeerde die niet met zijn naam in de krant wil.

Onder leiding van directeur-generaal Mike Moore van de WTO zijn vanacht nieuwe conceptteksten voor het verdrag van Doha opgesteld. Grote delen van het vanmiddag vrijgekomen document staan tussen haken, wat betekent dat er nog geen overeenstemming over is bereikt. Het conflict tussen Brazilië en de Verenigde Staten over de toegang tot geoctrooieerde medicijnen lijkt opgelost, al zijn sommige ontwikkelingslanden teleurgesteld over de jongste tekst. Formeel moeten de onderhandelingen in Doha om middernacht worden afgerond.

De EU had bij het begin van de top gemikt op onderhandelingen over de relatie tussen handel en milieu, maar in de concepttekst van vanmiddag staat dit onderwerp geheel tussen haken. Ontwikkelingslanden en de VS vrezen dat de EU nu milieumaatregelen zal gebruiken als excuus om de markt af te sluiten voor buitenlandse handelsproducten.

wto pagina 15

    • Michiel van Nieuwstadt