Cadans trekt bonus voor keuringen in

Overwerkende verzekeringsartsen die herkeuringen alleen schriftelijk uitvoeren, krijgen daarvoor niet langer extra betaald bij uitvoeringsinstelling Cadans.

Cadans, een van de vijf uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid, heeft de omstreden beloningsregeling gisteren ingetrokken op aandringen van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). De bewindsman vond dat nodig ,,om de schijn te vermijden dat schriftelijke afhandeling wordt aangemoedigd'', aldus een woordvoerster van Hoogervorst. Cadans stemt met deze overweging in.

Gisteren onstond ophef toen bekend werd dat Cadans overwerkende keuringsartsen beloonde met tachtig gulden per schriftelijke afhandeling. Voor een oproep tot herkeuring werd slechts twintig gulden betaald.

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), overkoepelend orgaan van de uitvoeringsinstellingen, vroeg uitleg van Cadans. Hoogervorst reageerde in eerste instantie door het College van Toezicht Sociale Verzekeringen te vragen om een onderzoek. Tweede-Kamerlid Smits (PvdA) wilde een spoeddebat met de staatssecretaris.

Bij het LISV en Hoogervorst bleek vervolgens begrip te bestaan voor de uitleg van Cadans, dat aanvoerde dat de schriftelijke behandeling, inclusief rapportage, het tijdrovendste deel van het overwerk was. Als het tot herkeuring kwam, gebeurde dat volgens Cadans in reguliere tijd, waarvoor niet extra werd betaald. Dat keuringsartsen hierdoor geneigd zouden zijn méér afhandelingen schriftelijk te doen, wordt door Cadans weersproken. Tachtig procent van de verplichte herkeuringen gebeurt schriftelijk.

Cadans gaat nu de overwerkers hetzelfde bedrag geven voor elk dossier dat buiten werktijd wordt afgehandeld. De instelling heeft tot januari om een achterstand in te halen van 15.000 verplichte herkeuringen van mensen die vijf jaar in de WAO zitten.

Andere uitvoeringsinstellingen schakelen commerciële bureaus in om de achterstanden in te halen. Dat moeten zij doen vóór 1 januari, wanneer de vijf uitvoeringsinstellingen GAK, Cadans, GUO, Uszo en SFB opgaan in één organisatie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.