Van der Ploeg wijst verwijt festival af

Staatssecretaris F. van der Ploeg (Cultuur) is het niet eens met het verwijt van het Holland Festival dat zijn trage besluitvorming de oorzaak zou zijn van de huidige crisis bij het festival. Het advies van een speciale commissie verscheen op 6 juli dit jaar, het gesprek metVan der Ploeg en de Amsterdamse wethouder S. Bruines, de andere subsidiënt, vond plaats op 26 september. Van der Ploeg schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De fracties van D66, PvdA, CDA en VVD hadden verzocht om informatie over de situatie rond het Holland Festival, waar een week geleden het bestuur opstapte uit onvrede over uitblijvende subsidieverhoging door het Rijk. Van der Ploeg wil eerst meer duidelijkheid over inhoud en leiding van het festival, voortbestaan is wat hem betreft zeker. De staatssecretaris verwacht dat door spoedig overleg met het overgebleven bestuur ,,de basis zal kunnen worden gelegd voor een levensvatbaar en perspectiefrijk Holland Festival.''