Poetin bereid tot concessies ontwapening

Rusland is bereid de ,,parameters'' van het ABM-verdrag uit 1972 te herzien, mits het daarvoor ,,militair en technologisch'' wordt beloond.

De VS willen het ABM-verdrag opzeggen om de handen vrij te krijgen voor de ontwikkeling van een raketschild dat vooralsnog in strijd is met het dertig jaar oude verdrag dat zulke systemen verbiedt.

Aan de vooravond van zijn bezoek deze week aan de VS heeft president Poetin van Rusland zich ,,zeer optimistisch'' getoond over de mogelijkheid een compromis over het raketschild te vinden. In een gesprek met Amerikaanse correspondenten zei Poetin met concrete voorstellen te komen. Hij weigerde te zeggen welke. Hij verklaarde alleen het eens te zijn met het Amerikaanse voorstel het aantal kernkoppen drastisch te reduceren. Poetin heeft een reductie tot 2000 voorgesteld, Bush hanteert een marge van 1750 tot 2250. Rusland beschikt nu over 6000 kernkoppen, de VS over 7500.

In het vraaggesprek ging Poetin uitgebreid in op de oorlog in Afghanistan. Volgens de Russische president, die vorige week deelname aan een grondoorlog in Afghanistan uitsloot, speelt de strijd tegen het terrorisme zich óók in Tsjetsjenië af. De militaire campagne van Rusland in Tsjetsjenië bindt rebellen en huurlingen, die anders naar Afghanistan zouden gaan om de strijd met de VS aan te binden, aldus Poetin.

Poetin zei te accepteren dat de VS in Centraal-Azië nu een eigen invloedssfeer verwerven, mits Amerika bereid is de betrekkingen met Rusland op een geheel nieuwe leest te schoeien. Moskou eist van Washington dat het zich gedraagt als een ,,betrouwbare en voorspelbare partner'' in de strijd tegen terrorisme waar ook ter wereld. Tegelijkertijd waarschuwde Poetin voor te hoog gespannen verwachtingen in Afghanistan.

,,De Sovjet-Unie heeft daar geen militaire nederlaag geleden. Er lagen politieke fouten aan ten grondslag. De [toenmalige Afghaanse] regering had geen brede steun'', aldus Poetin die de VS indirect verantwoordelijk stelde voor de opmars van de Talibaan na de Sovjet-interventie in 1979. ,,We moeten die vicieuze cirkel doorbreken. De grootste fout zou nu zijn om welk land dan ook uit te sluiten van de internationale gemeenschap''.

Volgens Poetin hebben terroristen vermoedelijk geen massavernietigingswapens – en zo ja, dan komen ze niet uit Rusland – maar op een zitting met de militaire top vanochtend verklaarde hij wel dat de ,,dreiging een reëel feit'' is. Poetin toonde zich zelfverzekerd. Volgens het blad Izvestija illustreert zijn houding dat de VS op dit moment Rusland meer nodig hebben dan omgekeerd. De buitenlandse politiek van Poetin is meer georiënteerd op Europa dan op de VS.