Bush maakt voor het eerst melding van `Palestina'

De Amerikaanse president Bush heeft zaterdag in een rede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn pleidooi voor de oprichting van een Palestijnse staat herhaald, maar deze voor het eerst ,,Palestina'' genoemd. ,,Wij werken toe naar de dag dat twee staten – Israël en Palestina – vreedzaam samenleven binnen veilige en erkende grenzen'', zei Bush.

Aan Bush' opmerking werd grote betekenis toegekend. De Palestijnse leider Arafat, met wie de Amerikaanse president geen gesprek wilde voeren in New York, zei: ,,We moeten hem uit de grond van ons hart bedanken.''

Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zakenvond de opmerking van Bush ,,belangrijk als startpunt voor verdere fasen''.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell, zei gisteren dat Bush voor het eerst ,,opzettelijk'' de naam Palestina had gebruikt. Hij zei dat de Verenigde Staten een ,,krachtig signaal'' aan de wereld zenden dat zij een nieuw Midden-Oosten voor ogen hebben met de twee staten naast elkaar en dat binnenkort een concretere uitwerking volgt over de aanpak. Arabische landen dringen al langer aan op meer betrokkenheid van de regering-Bush bij het vredesproces. Die oproep heeft meer urgentie gekregen nu de VS proberen moslimlanden aan hun zijde te houden tijdens de oorlog in Afghanistan. Powell zei dat het er niet om ging ,,de Arabische landen te behagen'', maar om ,,het geweld te stoppen'' in het Midden-Oosten. Hij erkende wel dat er een ,,nieuwe urgentie'' is. Powell zei dat Bush nog wel een gelegenheid vindt om met Arafat te praten. De Amerikaanse regering vindt dat Arafat zich onvoldoende inspant om terroristen te laten aanhouden.

Israëlische troepen hebben gisteren een inval gedaan in een Palestijns dorp op de Westelijke Jordaanoever en er een moslim-extremist gedood die werd verdacht van moord op twee joodse kolonisten. Twintig dorpelingen werden aangehouden. Minister van Defensie Benjamin Ben Eliezer zei gisteren dat het leger beschikt over aanwijzingen dat Palestijnen nieuwe moordaanslagen plannen. In verband daarmee zal het Israëlische leger voorlopig niet de autonome Palestijnse steden Jenin en Tulkarem ontruimen.