Bush: alle landen moeten meedoen

De Amerikaanse president George W. Bush heeft zaterdag in zijn eerste toespraak tot de Verenigde Naties alle lidstaten krachtig opgeroepen mee te doen aan de strijd tegen het internationale terrorisme. Bush waarschuwde de Algemene Vergadering dat elk land ,,een potentieel doelwit'' is van terrorisme. De verplichting om de jacht te openen op terroristen is ,,bindend voor elke natie met een plaats in deze zaal'', zei de president bij aanvang van het jaarlijkse `algemene debat', dat in september was uitgesteld na de aanslagen in Amerika. Bush wees erop dat ,,de tijd van medeleven voorbij is''. ,,De tijd voor actie is nu aangebroken'', zei hij. ,,Elk land heeft een belang in deze zaak.''

Volgens Bush ,,is er voor elk regime dat terreur steunt een prijs te betalen, en zal die ook worden betaald''. ,,We moeten ons verenigen tegen alle terroristen, niet slechts tegen een paar van hen. Elk land dat dit uitgangspunt afwijst, in een poging zijn terroristische vrienden te selecteren en te kiezen, zal de gevolgen merken'', zei Bush tot de leiders van de 189 VN-lidstaten, die deze week bijeen zijn.

Hij noemde geen landen maar volgens medewerkers waren zijn woorden onder meer gericht tegen Libanon, Syrië, Iran en Irak, die geen deel uitmaken van de internationale coalitie. ,,Sommige regeringen houden hun ogen gesloten voor de terroristen, hopend dat de dreiging hun voorbijgaat. Zij hebben het mis'', zei Bush. Volgens hem moet elk land meedoen aan de bestrijding van de financiering van terrorisme, inlichtingen delen en de opsporing van terroristen coördineren. Landen die onderdak bieden aan het Al-Qaeda-netwerk van Bin Laden ,,zullen ontdekken dat hun welkome gasten parasieten zijn, die hen zullen verzwakken, en uiteindelijk zullen opeten''.

Bush beloofde hulp aan de Afghaanse bevolking die volgens hem lijdt onder het Talibaan-regime, en betrokkenheid bij de wederopbouw na een val van de Talibaan. ,,De Afghaanse bevolking verdient deze huidige heersers niet'', zei hij.