Britse noodwet tegen `terroristen'

Vermeende terroristen moeten zonder proces gevangen gezet kunnen worden. Dat is de strekking van een noodwet die de Britse regering vandaag aan het parlement voorlegt. De wet is gericht tegen verdachte buitenlanders op Britse bodem, die volgens de bestaande immigratiewetgeving niet kunnen worden uitgewezen naar hun land van herkomst omdat daar een onderdrukkend regime heerst, zoals Afghanistan of Irak.

In de noodwet legt het Verenigd Koninkrijk tijdelijk artikel vijf van de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens naast zich neer. Dat artikel garandeert het recht op vrijheid en verbiedt gevangenhouding zonder proces. Dezelfde verklaring geeft landen echter het recht artikel vijf te negeren tijdens een nationale noodtoestand. Liberty, een burgerrechtengroep, wil het voorstel voor de rechter aanvechten. ,,Als je mensen zomaar vastzet, doe je afstand van een paar van de kostbaarste burgervrijheden die we in dit land hebben'', zei Mark Littlewood, campagnedirecteur van Liberty. De groep wijst erop dat de regering steeds heeft gezegd dat er ,,geen concrete dreiging'' van een terreuraanslag is.

De woordvoerder van premier Blair zei dat de regering ,,vastbesloten is de juiste balans te vinden tussen mensenrechten en het recht van een samenleving om vrij van angst te leven''. Volgens David Blunkett, de minister van Binnenlandse Zaken, zou de wet slechts in ,,tientallen'' gevallen worden toepast.