Boijmans staat Toorop af

Het bestuur van de Rotterdamse Stichting Museum Boijmans van Beuningen heeft besloten Jan Toorops tekening Godsvertrouwen (1907) af te staan aan de New Yorkse bankier Walter Eberstadt. Bestuursvoorzitter Joop van Caldenborgh zal de tekening nog deze maand in New York persoonlijk aan Eberstadt overhandigen.

In januari 1999 diende Eberstadt een claim in voor de tekening omdat die kort voor de oorlog door de nazi's was geroofd van zijn Duits-joodse grootouders die in 1944 in een concentratiekamp om het leven kwamen. De stichting weigerde van het begin af aan de tekening terug te geven. Als argument werd aangevoerd dat de kwestie volgens de Nederlandse wet verjaard is. Bovendien was de tekening in 1943 in goed vertrouwen aangekocht door twee toenmalige bestuursleden van de stichting, de Rotterdamse zakenlieden W. van der Vorm en H. van Beek. Het bedrag van 2.000 gulden dat zij er destijds voor betaalden zal nu, als een symbolische erkenning van hun beider goede trouw, door Eberstadt aan de Stichting Boijmans van Beuningen worden afgedragen.

De 80-jarige Walter Eberstadt zegt in een reactie `zeer verguld' te zijn dat de tekening, die hij graag in zijn familie wil houden, uiteindelijk toch bij hem terechtkomt. Met verder commentaar wil hij wachten tot de overdracht van Godsvertrouwen een feit is.

Joop van Caldenborgh zegt `gelukkig' te zijn dat beide partijen het nu eens zijn geworden. Onder zware internationale druk bood hij Eberstadt in augustus aan de tekening voor 2.000 gulden te kopen onder de voorwaarden dat die in de toekomst uitsluitend gedoneerd zou mogen worden aan Museum Boijmans of verkocht aan de stichting en wel voor hetzelfde bedrag van 2.000 gulden.

toorop: pagina 9

    • Lien Heyting