Arts beloond voor ongezien keuren

Overwerkende keuringsartsen bij Cadans, een van de vijf uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid, krijgen een hogere bonus als zij de herkeuring van een WAO'er schriftelijk afhandelen dan wanneer zij de arbeidsongeschikte oproepen voor een medisch onderzoek.

Dat heeft een woordvoerder van Cadans vanochtend bevestigd. Zo tracht de uitvoeringsinstelling vóór januari een achterstand in te lopen van 15.000 herkeuringen, die mensen in de WAO na vijf jaar verplicht zijn te ondergaan.

Honderd van de 175 artsen van Cadans werken over om de achterstanden weg te werken. Een schriftelijke keuring levert 80 gulden op. Moet de WAO'er voor een onderzoek komen, dan krijgt de arts 20 gulden. Volgens Cadans hangt dit verschil samen met de hoeveelheid werk die de arts in `eigen tijd' verricht. ,,Als hij een oproep stuurt, kost dat minder tijd dat een schriftelijke rapportage maken.''

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) laat bij monde van een woordvoerder weten dat deze wijze om de achterstanden weg te werken, ,,absoluut niet kan''. Volgens de woordvoerder komt de bonus neer op ,,een premie stellen op zaken die niet zo horen te gaan''. Het beleid van het ministerie is erop gericht alleen een klein percentage van `niet-kansrijken' ongezien te laten herkeuren.

Bij Cadans wordt nu twee derde van de achterstallige `vijfdejaarskeuringen' schriftelijk afgehandeld. Volgens een woordvoerder komt 15 procent van de WAO'ers op eigen verzoek toch al op afspraak. Van de overige herkeuringen wordt 80 procent nu zonder afspraak afgehandeld.

Cadans heeft samen met de andere uitvoeringsinstellingen 50 miljoen gulden gekregen van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) om de achterstanden weg te werken. Andere uitvoeringsinstellingen, zoals het GAK, besteden daarmee de keuringen uit aan commerciële bureaus. Het LISV wil nu van Cadans weten of de overwerk-bonussen invloed hebben op de uitslag van de herkeuringen. Volgens een woordvoerder van Cadans is daarvan geen sprake.

Hoogervorst heeft het College van Toezicht Sociale Verzekeringen gevraagd een onderzoek in te stellen.