Amerika wil geen opmars naar Kabul

Ministers van de Noordelijke Alliantie hebben gezegd een overeenkomst met de VS over het uitstellen van de inname van Kabul te zullen respecteren, tenzij in Afghanistan een machtsvacuüm dreigt.

De ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken deden hun uitspraak gisteren, na drie dagen van overwinningen door de Noordelijke Alliantie op de Talibaan. Troepen van de Alliantie hebben in korte tijd bijna het gehele noorden van het land in handen gekregen.

Maar ondanks die toezegging door de ministers hebben anti-Talibaan krachten vandaag voor het eerst serieus strijd geleverd met fronttroepen van de Talibaan, ten noorden van de Afghaanse hoofdstad. Ook hielden de bombardementen van de Amerikaanse luchtmacht op de frontlinies nabij Kabul gewoon aan.

De Amerikaanse president George Bush heeft zaterdag na een ontmoeting met de Pakistaanse president Pervez Musharraf gezegd de inname van Kabul door de Alliantie voorlopig te willen uitstellen. ,,We zullen onze vrienden aanmoedigen naar het zuiden op te rukken [..], maar niet naar Kabul zelf'', aldus Bush. De opmerking van Bush was niet alleen een waarschuwing aan het adres van de Noordelijke Alliantie, maar ook bedoeld om aan te geven dat de Verenigde Staten rekening willen houden met de wensen van Pakistan. Het buurland van Afghanistan is zeer beducht voor een nieuw Afghaanse regime dat louter bestaat uit leden van de Alliantie. Die politieke samenstelling leidde begin jaren negentig, na het vertrek van de Sovjet-Unie, tot veel geweld en instabiliteit.

Maar de snelheid waarmee de Alliantie gebied op de Talibaan heeft veroverd, impliceert dat de Verenigde Staten weinig invloed hebben op het recente verloop van de strijd. De Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld zei gisteren op de Amerikaanse televisie dat de Verenigde Staten onvoldoende mankracht hebben om een opmars naar Kabul [door de Noordelijke Alliantie] te voorkomen. ,,Wat ik bedoel is dat zij de beslissing zullen nemen.''

De Verenigde Staten willen in overleg met de frontstaten van Afghanistan en andere bondgenoten in de internationale strijd tegen het terrorisme de vorming van een interim regering afwachten. Washington deelt de zorgen van Pakistan. Zonder een etnische balans in de toekomstige regering van Afghanistan blijft de politieke stabiliteit in dat land ook in de toekomst ongewis. Toch laat de vorming van een dergelijk bestuur mogelijk nog weken op zich wachten.

In dit kader heeft vandaag overleg plaats tussen Bush, de Russische president Poetin, de leiders van de frontstaten rond Afghanistan en functionarissen van de Verenigde Naties. Tevens zal de Amerikaanse gezant voor de Noordelijke Alliantie James Dobbins een rondreis naar Europa en Azië maken om standpunten te verzamelen.