Akkoord over medicijnen bijna rond

Brazilië en de Verenigde Staten zijn dichtbij een oplossing van hun handelsconflict over een betaalbare toegang tot medicijnen. Een akkoord over deze kwestie is cruciaal voor een succesvolle handelsronde (WTO).

Het conceptakkoord, gesloten tijdens de ministeriële WTO-conferentie in Qatar, geeft ontwikkelingslanden meer ruimte om lokaal medicijnen te produceren in geval van acute gezondheidsproblemen, zoals bij de bestrijding van aids en malaria. Ontwikkelingslanden mogen octrooien van een medicijnproducent in geval van nood opzijschuiven. De Brazilianen en de VS verschillen nog van mening over details in de concepttekst, maar Braziliaanse en Amerikaanse gedelegeerden verwachten dat zij het eens worden. ,,Voor ons is van belang dat de bescherming van de intellectuele eigendom van medicijnproducenten niet wordt aangetast'', aldus een hoge functionaris in de Amerikaanse delegatie vanmorgen. De VS zijn zelf recentelijk nog geconfronteerd met het octrooi van het Duitse Bayer op Cipro, een medicijn dat wordt ingezet bij de bestrijding van miltvuur.

,,Dit mogelijke akkoord geeft ontwikkelingslanden meer ruimte WTO-regels te interpreteren op een manier die hen schikt'', aldus vanmorgen Michael Bailey van het Britse Oxfam, dat zich inzet voor goedkope medicijnen in ontwikkelingslanden. De genoemde hoge Amerikaanse gedelegeerde, die niet met zijn naam in de krant wil, is ,,voorzichtig optimistisch'' dat 142 lidstaten het morgenavond eens zullen zijn over de agenda voor een nieuwe handelsronde. Daartoe moeten nog problemen uit de weg worden geruimd.

Japan en de Europese Unie, met name Frankrijk, zijn nog altijd ontevreden over de harde formulering die andere WTO-lidstaten willen gebruiken voor de afschaffing van landbouwsubsidies. De EU wil in een nieuwe onderhandelingsronde praten over het verminderen van die subsidies, maar laat zich niet vastpinnen op het afschaffen daarvan. Japan en de EU houden vast aan onderhandelingen over de relatie tussen handel en milieu, wat voor andere lidstaten onaanvaardbaar is. De VS weigeren nog altijd het gebruik van antidumpingmaatregelen op de agenda te zetten. Ontwikkelingslanden willen dat de VS en de Europese Unie de lopende afbraak van textielmuren versnellen, maar de VS zegt dat zo'n maatregel onaanvaardbare gevolgen heeft voor de lokale textielindustrie. De Europese Unie wil in een nieuwe ronde onderhandelen over regels voor buitenlandse investeringen en mededinging, ontwikkelingslanden zijn daar tegen.

    • Michiel van Nieuwstadt