Afvloeiing van musici twistpunt

De onderhandelingen tussen werkgevers en bonden over de laatste herstructurering van het orkestenbestel zijn vastgelopen.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest moet inkrimpen, en het Nederlands Balletorkest en het Noord Hollands Philharmonisch moeten fuseren tot een nieuw orkest in Haarlem. Van hun in totaal 270 arbeidsplaatsen verdwijnen er volgens de bonden twintig. De vakbonden willen onder meer een garantie dat de fusie zonder gedwongen ontslagen plaatsheeft, de werkgevers willen die zekerheid volgens hen niet geven.

Ook vinden de vakbonden de vrijwillige vertrekregeling te mager. ,,Wij vrezen dat er gedwongen ontslagen vallen'', aldus de woordvoerder, die geen aantallen kan noemen. ,,Dat is in tegenstelling tot wat staatssecretaris Van der Ploeg heeft beloofd. Hij stelde een ruimhartige regeling met een dynamisch sociaal plan in het vooruitzicht.''

De bonden gaan met hun leden overleggen.