ZQJUK WORDT HET VAAKST ONLEESBAAR GESCHREVEN

De letters q, z, u, k en j zijn voor kinderen het moeilijkst om te schrijven, zo blijkt uit een onderzoek onder 300 Amerikaanse scholieren uit de laagste drie klassen van de lagere school (vergelijkbaar met groep 3-5 in Nederland). Van de schrijffouten betreft 43% deze vijf letters. De minste fouten worden gemaakt in de letters c, e en s. In de hoogste van de drie onderzochte klassen (onze groep 5) werden de meeste fouten nog gemaakt in de letters q, j, z, t en i. (Journal of Educational Psychology, sept).

De scholieren moesten de letters uit het hoofd opschrijven. De belangrijkste reden dat letters onleesbaar waren is dat de verhoudingen tussen de onderdelen niet klopten (36%), maar bijna een kwart is onleesbaar omdat er onverwachte streepjes of uithalen aan zaten. Er bleek geen verschil tussen jongens en meisjes.

Uit eerder onderzoek is bekend dat slechte handschriften bij kinderen vaak leiden tot problemen met hogere schrijfvaardigheden, zoals het schrijven van een verhaaltje. De auteurs van het onderzoek bevelen dan ook aan dat onderwijzers beter letten op de correcte vorming van individuele probleemletters. Nu wordt te vaak nog afgegaan op een algemene indruk van het handschrift.

    • Hendrik Spiering