VN-tribunaal is naar eigen zeggen legaal

De rechters van het Joegoslavië-tribunaal verwerpen de kritiek die de amici curiae, vrienden van het hof, hadden geuit tijdens de zitting van eind oktober in het proces tegen de ex-president van Joegoslavië, Slobodan Miloševic. Dat blijkt uit een schriftelijk antwoord van de tribunaal-rechters at gisteren is gepubliceerd.

Zo betwisten de amici curiae (de Nederlander M. Wladimiroff, de Brit Steven Kay en de Serviër Branislav Tapuškovic) – in navolging van de verdachte Slobodan Miloševic – de legitimiteit van het tribunaal. Het VN-tribunaal heeft deze drie juristen aangesteld als `vrienden van het hof' omdat Miloševic een advocaat weigert; hij typeert het tribunaal als `illegaal'. Betwist wordt of de VN-Veiligsheidsraad wel bevoegd zou zijn om een dergelijk tribunaal op te richten. Volgens de rechters kan de Veiligheidsraad ,,elke maatregel'' nemen om vrede en veiligheid in de wereld te bewaren of te herstellen ,,dus ook een tribunaal oprichten''. In hun motivering verwijzen de rechters naar artikel 41 van het Handvest van de VN. Daarin is vastgelegd wat de Veiligheidsraad, naast het gebruik van geweld, nog mag doen om vrede en veiligheid in de wereld te herstellen. De rechters concluderen dat de Veiligheidsraad nog andere maatregelen mag nemen, zoals het oprichten van een tribunaal. De amici curiae verzochten de rechters dit vraagstuk voor te leggen aan het hoogste juridische orgaan van de VN, het Internationaal Gerechtshof. Dit verzoek werd eind oktober direct al af gewezen.