`Pro-Palestijns'

De Israëlische regering weigert de benoeming te erkennen van de nieuwe Grieks-orthodoxe patriarch in het Heilig Land. Israël verdenkt patriarch Irineos ervan pro-Palestijns te zijn. Jordanië en de Palestijnse Autoriteit hebben zijn benoeming wel aanvaard. Onder een wet uit de 6e eeuw heeft de regering van het Heilig Land het recht de benoeming van een kandidaat voor de functie van patriarch goed te keuren of af te wijzen.