Multiculturalisme

De dubbele, Britse, aanval op het multiculturalisme op de opiniepagina van maandag 5 november, laat zien waartoe redeloosheid kan leiden. Nog even en de publieke verontwaardiging jegens de islam brengt ook in de westerse cultuur de rede tot zinken. Mevrouw Phillips, columnist van The Sunday Times, noemt in haar bijdrage het ,,multiculturalisme inmiddels een bedreiging voor het leven en de vrijheid''.

De in haar ogen onnozele multiculturalisten zijn medeplichtig aan de vernietiging van de westerse in casu Britse samenleving. Nu reken ik mij al enige jaren tot de multiculturalisten en, toegegeven, enige onnozelheid is ook mij niet vreemd. Maar om mijzelf nu als medeplichtige aan deze haatspiraal te laten betichten gaat mij mijlen te ver. In het hart van multiculturalisme ligt tolerantie besloten, respect voor de menselijke diversiteit. Iets van christelijke ethiek, naastenliefde, gemeenschapsdenken.

De slachtoffers in deze tijd zijn de mensen die een duidelijk vijandsbeeld nodig hebben om in de chaos overeind te blijven. Zoals mevrouw Phillips, die in één moeite de moslims en de multiculturalisten op de korrel neemt. Of de Pakistaanse ex-generaal Abbasi, die in dezelfde NRC in alle oprechtheid beweert dat de terreuraanslagen in de VS het werk zijn van een joods complot om de moslims in een kwaad daglicht te stellen. Omdat, zoals iedereen weet, de joden de wereld willen beheersen, aldus deze zeer gelovige man. Dan maar liever een onnozele.

    • A. Hijmans van den Bergh