Leerprestaties

De school heeft niet zo'n grote invloed op de leerprestaties van leerlingen. De extra inspanningen die worden verricht om achterstanden te bestrijden hebben nauwelijks effect. Dat zegt Dolf van Veen in een vraaggesprek (`Niet de school maar de omgeving' W&O 13 oktober).

Het is maar hoe je het bekijkt. Sinds de Mammoetwet heeft een enorm aantal kinderen op een hoger plan het onderwijs verlaten. In absolute zin is er dus winst. Kinderen uit milieus met sociaal-culturele achterstand die op school extra ondersteuning ontvangen doen het op de lange duur in de maatschappij ook beter dan kinderen die niet zijn ondersteund. Dat blijkt als je die kinderen langdurig volgt. Het Sociaal Plan bureau meldt in het Minderhedenrapport 2001 dat de allochtone leerlingen hun rekenachterstand zullen inlopen. Hoe komt dat?

Omdat rekenen minder afhankelijk is van milieu dan taal. Dat succes is dus aan de school toe te schrijven.

Dolf van Veen noteert dat de factoren die van invloed zijn op de leerprestaties maar voor 15 procent kunnen worden toegeschreven aan de school. Die 15 procent maakt echter wel uit of een leerling het vmbo of de havo bereikt, een verschil van betekenis.

Van Veen kent grote invloed toe van de omgeving op de ontwikkeling van kinderen. Probleem is dat die omgeving moeilijk zodanig is te beïnvloeden dat kinderen daar meer profijt van hebben op school. Het lukt nauwelijks om ouders die instructieve vaardigheden te leren waarmee ze hun kinderen zodanig kunnen ontwikkelen dat ze betere kansen in het onderwijs hebben. Goede scholen bieden de beste kansen voor cognitieve ontwikkeling.