Landelijk zendsysteem voor alle nooddiensten

Er komt een nieuw, digitaal, landelijk dekkend, communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. Dit heeft het kabinet gisteren besloten op voorstel van staatssecretaris G. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Uit een proef met het systeem, genaamd C2000, in de regio Amsterdam is volgens het kabinet gebleken dat het aan alle gestelde eisen voldoet.

Invoering van het nieuwe communicatiesysteem zou een investering vergen van bijna 1,5 miljard gulden. Hiervan komt 1,1 miljard voor rekening van het rijk terwijl de alarmdiensten zelf de resterende bijna 400 miljoen gulden betalen. De exploitatiekosten zijn begroot op 180 miljoen gulden per jaar, daarvan betaalt het rijk 55 miljoen gulden.

C2000 gaat de ongeveer honderd verouderde, analoge en afzonderlijke systemen van de verschillende hulpverleningsdiensten vervangen. Het systeem maakt rechtsstreekse communicatie tussen de verschillende diensten mogelijk, aldus een verklaring van het kabinet. Ook zou het net landelijk dekkend zijn en goed beveiligd zijn tegen afluisteren. Portofoons worden bovendien voorzien van een noodknop, waarmee de gebruikers onmiddellijk contact met hun meldkamers krijgen.

Uit onderzoek was gebleken dat C2000 het best beschikbare systeem zou zijn. Op afzienbare termijn zouden er geen vergelijkbare communicatiemiddelen te verwachten zijn die voldoen aan alle eisen die de hulpdiensten stellen. Zo zouden commerciële telefoniesystemen als GSM, UMTS of satellietcommunicatie geen alternatief vormen. Het kabinet zegt ernaar te streven dat C2000 eind 2003 in heel Nederland zal zijn ingevoerd. Dat is een half jaar eerder dan in 1999 was gepland.