Lagere premies bespreekbaar

Het kabinet is bereid begin volgend jaar te praten met de werkgevers en werknemers over een algehele verlaging van de sociale premies. Dat heeft premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad verklaard. De premier nam daarmee een voorschot op het jaarlijkse najaarsoverleg met de sociale partners over de arbeidsvoorwaarden, dat volgende week plaats heeft. Tijdens de voorbereiding daarvan kwam het kabinet deze week in conflict met de werkgeversorganisatie VNO-NCW en het MKB (midden- en kleinbedrijf). Zij eisen een algehele verlaging van de sociale premies, in verband met de verslechterende economische situatie. Het kabinet is nu niet bereid tot méér lastenverlichting dan de drie miljard gulden die reeds voor volgend jaar was afgesproken.

Volgens Kok hangt de bereidheid in het voorjaar wel te spreken over lagere premies af van de uitkomst van de CAO-onderhandelingen. Voorwaarde is dat de loonontwikkeling gematigd is. Verlaging wordt bespreekbaar als dit leidt tot koopkrachtverlies voor werknemers, aldus Kok.