Duaal onderwijs

Het artikel `Student op kantoor' (W&O, 20 oktober), over duaal academisch onderwijs in het algemeen en de opleidingen van de Nijmegen Law School (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen) in het bijzonder, heb ik met veel plezier gelezen. Eén aspect van het artikel vraagt echter om een correctie. Gesteld wordt dat zich voor het huidige academische jaar 25 studenten voor een duale opleiding hebben aangemeld, terwijl er twintig duale academische trajecten worden aangeboden op de Nederlandse universiteiten. De auteur van het stuk baseert deze cijfers op informatie van de Informatie Beheer Groep (IBG). De IBG beschikt echter niet over de juiste cijfers betreffende duale studenten, daar de deelname aan een duaal traject geen consequenties heeft voor het recht op studiefinanciering en dus niet behoeft te worden geregistreerd. Duale studenten zullen zich daarom in de regel als regulier voltijdstudent inschrijven, te meer daar een uitkomst van de selectieprocedure die voor toelating tot het duale traject dient te worden doorlopen, pas op een tijdstip na inschrijving bekend wordt.

De cijfers van de IBG geven daarom een vertekend en te negatief beeld. Alleen bij de Nijmegen Law School zijn dit jaar al 27 studenten aan een duaal traject begonnen. Van mijn collega's in het land begrijp ik dat ook daar groeiende aantallen studenten voor de duale trajecten kiezen.

    • Coördinator Nijmegen Law School
    • Mr. M.L.A. van den Bosch