Brussel houdt vast aan grote ESF-vordering

De Europese Commissie houdt vast aan de terugvordering van 447 miljoen gulden subsidiegeld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Alleen indien Nederland nieuwe bewijsstukken kan overleggen over een juiste besteding, kan hiervan nog worden afgeweken. Deze boodschap heeft een delegatie van Nederlandse parlementariërs gisteren gekregen van de betrokken hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie.

Volgens CDA-Kamerlid Verburg bleek uit het gesprek met de voor Nederland verantwoordelijke ESF-directeur L. Figueres dat er ,,geen ruimte'' is voor onderhandelingen met Brussel. ,,De Europese Commissie zegt dat ze de spelregels handhaven'', aldus Verburg.

De claim betreft de periode 1994-1996, toen de huidige PvdA-fractievoorzitter Melkert minister van Sociale Zaken was. Het geld werd niet volgens de regels aan werkgelegenheidsprojecten besteed. De kwestie ligt politiek gevoelig, omdat Melkert kandidaat-lijsttrekker is van de PvdA bij de verkiezingen van volgend jaar. Melkert zou in 1994 als minister afspraken hebben gemaakt met de sociale partners, waardoor tegen de regels in bezuinigingen bij de Arbeidsvoorziening met ESF-geld zouden zijn gedekt. Minister Vermeend (PvdA) maakte eind augustus bekend dat hij de Brusselse claim van 447 miljoen gulden wil aanvechten.

Volgens Verburg gaf de Europees topambtenaar Figueres ook aan dat het rapport-Koning over de ESF-affaire ,,geen rol'' speelt in het Brusselse oordeel. In het rapport van de voormalige Rekenkamer-voorzitter werd rekening gehouden met een minimale claim van 71 miljoen gulden. ESF-directeur Figueres gaf ook aan dat Nederland in tegenstelling tot andere EU-lidstaten geen enkele verbetering bracht in de situatie na Brusselse waarschuwingen.

Volgens Verburg is de ,,opluchting'' bij Melkert en de PvdA dat de ESF-affaire voorbij is ,,een beetje voorbarig''. Zij kondigde aan bij het komende Kamerdebat over de kwestie met een ,,zware'' motie te komen.