BESTRIJDING VAN HOGE BLOEDGLUCOSE IS GOED VOOR IC-PATIËNTEN

Ernstig zieke patiënten op de intensive care hebben een bijna tweemaal zo grote kans er levend van af te komen als hun bloedsuikergehalte met insuline op een normaal niveau wordt gehouden. Dat is de verrassende uitkomst van een onderzoek onder ruim 1500 patiënten die vorig jaar op de intensive care van het academisch ziekenhuis in Leuven werden opgenomen (The New England Journal of Medicine, 8 nov).

Dodelijk zieke patiënten hebben vaak een te hoog bloedsuikergehalte dat meestal weinig aandacht krijgt van de behandelaars. In het vorige decennium uitten IC-artsen hun vermoedens dat een hoog bloedsuikergehalte de oorzaak kan zijn van complicaties die uiteindelijk de dood veroorzaken. De IC-artsen in Leuven onderzochten het effect van het terugdringen van het bloedsuikergehalte bij alle volwassenen die op de intensive care kwamen en beademd moesten worden. Door het lot bepaald – na toestemming van een nabij familielid – kreeg de helft van de patiënten zonodig agressieve insulinetherapie, zodat de bloedglucosewaarden op bijna normale concentraties van 4,4 tot 6,1 (millimol per liter) werd gehandhaafd. De andere helft van de patiënten kreeg de gebruikelijke behandeling. Hun bloedglucosegehalte werd verlaagd als het boven de 11,9 steeg en een daling tot tussen de 10,0 en 11,1 en werd voldoende geacht.

In de groep die intensieve insulinetherapie kreeg stierf 4,6% van de patiënten op de IC. In de controlegroep kwam 8,0% niet levend van de IC af. Het blijkt dat de insulinetherapie mensen vooral beschermt tegen het krijgen van een bloedvergiftiging (sepsis). Sepsis, acuut nierfalen, de noodzaak van bloedtransfusies, de verblijfsduur op de IC en de sterfte naderhand op een gewone ziekenhuisafdeling daalden steeds met 30 tot 50% na de insulinetherapie. Het onderzoek werd voortijdig afgebroken nadat 1500 patiënten waren behandeld en bij een tussenanalyse was gebleken dat de conventionele therapie inferieu was. Aanvankelijk zouden 2500 patiënten bij het onderzoek worden betrokken.

Een commentator in The New England Journal of Medicine houdt een slag om de arm over de vraag of nu alle IC-patiënten agressieve insulinetherapie moeten krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd op één IC, de artsen wisten wie er insuline kreeg (dat blijkt domweg uit de snelle daling van glucosegehalten na insulineinspuiten) en doen dan misschien meer hun best voor patiënten die insuline krijgen, en de Leuvense IC-patiënten waren vooral mensen die een operatie hadden ondergaan, werpt de commentator als bezwaren op. Graag meer onderzoek, schrijft de commentator. De tegenvraag, waarom patiënten op de IC een torenhoog glucosegehalte zouden moeten houden, beantwoordt de commentator echter niet.

    • Wim Köhler