Belastingen en de euro

De euro komt, maar wie nostalgisch is aangelegd, kan tot diep in dit decennium met de fiscus over guldensbedragen steggelen. Degenen die dat niet willen, kunnen beter nu al fiscaal overschakelen.

1

Eurokeuze. Het is al een tijdje mogelijk belastingaangiften in euro's te doen. Weinig mensen kiezen daar voor. Op bijna anderhalf miljoen belastingbetalers hebben nog geen 25.000 mensen voor de euro gekozen. Ook als de euro al lang en breed in de portemonnee zit, kan men belastingaangiften doen in guldens. Dan moet het gaan over de jaren 1999 tot en met 2001. Voor elke fiscale aangelegenheid die betrekking heeft op een periode na 1 januari 2002 mag men alleen in euro's rekenen. Een keuze voor gulden of euro moet men in het betrokken biljet consequent volhouden. Daarna is men vrij op volgende biljetten de andere richting in te slaan.

2

Nieuw aangiftebiljet. Begin volgend jaar verstuurt de belastingdienst het biljet waarmee men aangifte over dit jaar (2001) kan doen. In dat biljet staat het euroteken al overal voorgedrukt. Wie toch aan de gulden wil vasthouden, kan gebruik maken van de aangiftediskette die de fiscus deze keer gratis meestuurt met elk aangiftebiljet. De belastingdienst hoopt overigens dat hoe dan ook zoveel mogelijk mensen hun computer gebruiken om aangifte te doen. Dat minimaliseert de kans op overnamefouten. Wie in guldens én op papier aangifte wil doen, moet bij het belastingkantoor een speciaal biljet voor guldens bestellen. Hoeveel mensen daarvoor kiezen zal afhangen van de manier waarop werkgevers hun jaaropgave over dit jaar opstellen. Gebeurt dat nog in guldens, dan zullen velen in navolging daarvan in guldens aangifte doen. De voor de hand liggende oplossing om op het toegezonden aangiftebiljet het euroteken door te strepen en in plaats daarvan een guldenteken te plaatsen, pakt volgens de belastingdienst helemaal verkeerd uit. Het nieuwe biljet wordt namelijk elektronisch verwerkt. Een computer leest de ingevulde bedragen en gaat er van uit dat het om euro's gaat.

3

De aanslag. Als er een belastingteruggaaf aan zit te komen, doet men er goed aan het belastingbiljet zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de snelle inzenders van dit jaar leidde dat al in februari tot de belastingteruggaaf. Volgend jaar kan men op zijn vroegst eind maart zo'n teruggaaf verwachten. Dat is overigens nog ruim binnen de garantietermijn voor degenen die vóór 1 april aangifte doen. Die horen vóór 1 juni hoe het er mee staat. De langere bewerkingstijd in 2002 heeft niet alleen met de euro te maken maar nog veel meer met de begin dit jaar doorgevoerde veranderingen in het belastingsysteem. Het vertrouwde aangiftebiljet ziet er volgend jaar volstrekt anders uit. Om de schok niet te groot te maken, heeft de belastingdienst de vragen zelf vrijwel ongewijzigd gelaten. Het nieuwe biljet ziet er uit als een schrift waar men de pagina's uit moet scheuren. De belastingbetaler vult alleen de pagina's in met vragen die op zijn situatie betrekking hebben. Door die vervolgens aan elkaar te nieten, stelt hij op maat zijn eigen aangiftebiljet samen.

4

Voorlopige teruggaaf. Dezer dagen verstuurt de belastingdienst formulieren waarmee iemand de aftrekposten kan opgeven die hij volgend jaar ziet aankomen. Zo is er een formulier waarmee men zijn hypotheekrente geldend kan maken. De biljetten bieden een keus tussen gulden en euro. Aan de hand van de opgave die men nu doet, berekent de belastingdienst het waarschijnlijke belastingbedrag over 2002. Daarin verwerkt de inspecteur zo goed mogelijk de verwachte inkomsten en aftrekposten. Wie zijn formulier vóór 1 december retourneert, krijgt stipt vanaf januari volgend jaar de geclaimde belastingteruggaaf in maandelijkse porties uitbetaald (in euro's). Mensen die over 2002 aftrekposten geldend willen maken en geen formulier van de fiscus hebben ontvangen, kunnen er een bestellen via telefoonnummer (0800) 00 43. Downloaden via de website www.belastingdienst.nl kan ook. Inmiddels winnen meer mensen fiscale informatie in via dat internetadres dan via de telefonische servicenummers van de belastingdienst. Een voordeel van de website is dat men daar meteen het benodigde teruggaafformulier kan downloaden. Computerliefhebbers kunnen het vervolgens ook elektronisch terugsturen.

    • Aertjan Grotenhuis
    • Kees van Hooft