Armoede

Elsbeth Etty (Z, 10 okt.) maakt ten onrechte geen onderscheid tussen oorzaak en (noodzakelijke) voorwaarde. Wellicht kan niet bewezen worden dat armoede de oorzaak is dat mensen tot terroristische activiteiten overgaan. Echter, armoede is wel een bevorderende factor, wie arm is heeft immers niets te verliezen. En als de organisator van de aanslag belooft de nabestaanden te verzorgen, dan is armoede een voorwaarde om een dader te vinden. Armoede is dus wel degelijk een voedingsbodem, al is het misschien geen (directe) oorzaak.

    • Eddy van Steijn