Amerikaanse letters

Op een Amerikaanse lagere school wordt het schrijven van de eigenaardige drukletters onderwezen waarmee de terrorist zijn antraxbrieven adresseerde aan senaatsleider Tom Daschle en nieuwslezer Tom Brokaw. Inmiddels luwt de miltvuurgolf. De enveloppen zijn gefotografeerd en de foto's worden verspreid voor eventuele tips. Amerikaans schrijfonderricht is uniek: kinderen leren losse vierkantige letters. Ook de notatie van de negen, niet met een boog maar met een loodrechte poot naar beneden, het cijfer één met een horizontaal streepje eronder en het gesloten cijfer vier uit één stuk (zoals hier in druk) op de antraxenveloppen zijn typisch Amerikaans. Zou deze schrijfwijze elders bestaan? Zou die door Amerikaanse leraren in het Arabisch schrijvende Midden-Oosten zijn verbreid of zou deze antraxterrorist een geboren Amerikaan zijn? De FBI weet het nog niet.