Windmolens

Het waait in Nederland. De wind, zo hadden onze verre voorouders al ontdekt, kan uitstekend gebruikt worden als krachtbron. Zo kwamen er molens om te malen, te zagen en te pompen. Terwijl de ouderwetse molens een toeristische trekpleister werden, verschenen er gestroomlijnde windmolens in het landschap om energie op te wekken. Schone energie, want de wind waait voor niets.

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd bij de Afsluitdijk, deels in de Waddenzee en deels in het IJsselmeer, een enorm energiepark te willen aanleggen met 109 windmolens. Zo'n plan klinkt milieuvriendelijk, maar alle milieubewegingen staan op hun achterste benen. Terecht, want het is een onzinnig plan. Waarom beginnen de ministers Jorritsma (VVD), Pronk (PvdA) en staatssecretaris Faber (PvdA) er dan aan? Het kabinet had een probleem. Er moet meer duurzame energie komen, de klanten vragen ernaar nu de markt is vrijgegeven en de elektriciteitsbedrijven willen leveren. Deze zomer is een afspraak gemaakt met de veelzeggende afkorting BLOW (Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie) om de komende jaren veel meer windenergie op te wekken. Maar gemeenten en provincies steigeren als er voorstellen worden gedaan op hun grondgebied een windmolenpark neer te zetten. Dat leidt maar tot horizonvervuiling. Langs de Afsluitdijk wonen geen mensen, dat scheelt. Slechts de toppereend, de kuifeend en de eidereend zullen, volgens de milieu-effectrapportage van Noord-Holland en Friesland, aanzienlijke schade van de windmolens ondervinden. Die stemmen niet.

Maar wacht even. Er bestaan Europese, internationale en nationale afspraken over de Waddenzee. De Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen verbieden bouwsels in de Waddenzee, er is de internationale Wetlands-conventie. Samen met Denemarken en Duitsland wil Nederland de Waddenzee bestemmen tot `bijzonder gevoelig gebied'. Eerder besloot het kabinet vooralsnog af te zien van goedkeuring voor proefboringen naar aardgas in de Waddenzee. Dat was verstorend voor een kwetsbare omgeving. Waarom besluit men dan tot de bouw van een energiepark met 109 klapwiekende staketsels van honderd meter hoogte, die op hun best samen de energie opwekken van een kleine conventionele energiecentrale? Het is slechts te verklaren uit politiek opportunisme. De paarse ministers wilden een groen gebaar maken.

De Waddenzee is het enige open, ongerepte natuurgebied dat Nederland nog bezit. Het is er leeg, het geeft een gevoel van ruimte die nergens anders in Nederland meer te beleven valt. Dat zal voorgoed worden bedorven door de aanleg van het geplande windmolenpark. De bestuurders doen er verstandig aan hun plannen zo snel mogelijk in te trekken, anders wachten hun lange juridische procedures die ze vrijwel zeker zullen verliezen. Dan zal blijken dat ze tegen windmolens hebben gevochten.