Rechter blokkeert verbod euthanasie

Medische hulp bij zelfdoding blijft voorlopig mogelijk in de Amerikaanse staat Oregon. Een federale rechter blokkeerde gisteren het verbod dat de regering-Bush had opgelegd aan de enige Amerikaanse staat die een vorm van euthanasie wettelijk mogelijk heeft gemaakt.

Aanleiding tot de uitspraak was een kort geding, aangespannen door de staat en een aantal terminale patiënten die een verzoek hebben ingediend voor medicijnen om een eind aan hun leven te kunnen maken. Volgens de wet van Oregon kan een arts daartoe die middelen verschaffen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De patiënt mag niet meer dan zes maanden te leven hebben en een tweede arts moet de beslissing steunen. De patiënt moet de beslissing zelfstandig kunnen nemen.

De kiezers van de staat Oregon hebben zich sinds 1994 twee keer uitgesproken voor deze regeling. Pogingen van Republikeinen de wet te torpederen zijn tot nu toe door de rechter verijdeld. Janet Reno, minister van Justitie onder president Clinton, heeft Oregon niet verhinderd de wet in te voeren. Sinds de invoering in 1997 hebben 70 mensen gebruikgemaakt van de `Death with Dignity'-wet.

Ondanks protesten van politici en actievoerders vaardigde de Amerikaanse minister van Justitie, Ashcroft, dinsdag een decreet uit waarin hij het beleid van de regering-Clinton terugdraaide. Hij zei dat zelfdoding ,,geen geldig medisch doel'' is. Artsen kunnen hun vergunning medicijnen voor te schrijven kwijtraken als zij de geneesmiddelen zouden verstrekken aan terminale patiënten die om een zachte dood hebben gevraagd.

In het kort geding, dat gisteren speelde, betoogde de staat Oregon dat Ashcroft door zijn maatregel de staat het recht ontnam de uitoefening van de geneeskunde te reguleren. Namens Ashcroft werd betoogd dat het een belang van de Verenigde Staten is de levens en veiligheid van Amerikaanse burgers te beschermen.

De federale rechter stelde het decreet van Ashcroft buiten werking tot 20 november. Dan wordt een nadere zitting aan de zaak gewijd. De rechter verweet de minister maanden niets te hebben gedaan om het beleid van zijn voorgangster, dat hij zo gevaarlijk noemt, buiten werking te stellen. ,,En dan opeens in de tweede week van november moet er op stel en sprong worden ingegrepen.''

Organisaties die strijden voor een waardige dood hebben verontwaardigd gereageerd op de actie van Ashcroft. ,,Dit is het equivalent van het terugdrijven van abortus naar de achtersteegjes'', meent de voorzitter van Compassion in Dying Federation in Oregon. Volgens de voorzitter van de Hemlock Foundation, eveneens een pro-euthanasiebeweging, handelt de regering-Bush uit politieke berekening ,,om haar religieus-conservatieve achterban te plezieren''.

De Los Angeles Times vroeg zich in een commentaar af waarom de minister tijd had voor deze actie, terwijl onder zijn verantwoordelijkheid de afzenders van de antraxbrieven nog steeds niet zijn opgespoord. De Chicago Tribune is geen voorstander van euthanasie, maar meent dat Ashcroft zijn bevoegdheden te buiten is gegaan.