Ramsj

Bernhard Ridderbos, Henk van Veen (red.): `Om iets te weten van de oude meesters'. Paperback, Sun z.j., van ƒ59,50 voor ƒ25,00.

In opdracht van de Open Universiteit samengestelde bundel over de Vlaamse primitieven – de vijftiende-eeuwse paneelschilders uit de Bourgondische Nederlanden. In het eerste gedeelte van het boek worden dertien topstukken onder de loep genomen; het tweede gedeelte richt zich op de herontdekking, de collectievorming van en het onderzoek naar deze schilders. De meeste afbeeldingen zijn in z/w.

    • Ewoud Sanders