Pensioengeld in gevarenzone

Eén op de acht Nederlandse pensioenfondsen nadert door de koersval op de aandelenmarkten de gevarenzone. Hun pensioenvermogen is op dit moment minder dan 110 procent van de toegezegde pensioenen. Het aantal fondsen in de gevarenzone is dit jaar bijna verdubbeld tot 120.

Deze cijfers onthulde voorzitter D. Witteveen van de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gisteren na afloop van het jaarlijkse congres van de ondernemingspensioenfondsen.

Bij ongeveer 20 pensioenfondsen is het vermogen nu kleiner dan hun pensioenverplichtingen. Volgens Witteveen gaat het hier om ,,kleine fondsen''. Bij de fondsen die in de gevarenzone verkeren zitten volgens hem ,,geen echt grote fondsen, en dan bedoel ik dat eventuele problemen geen macro-economische effecten hebben, zoals invloed op consumentenvertrouwen.''

Witteveen mag geen namen noemen van individuele probleemgevallen. Samen beheren zo'n 980 pensioenfondsen bijna 1.000 miljard gulden pensioengeld. Meer dan negen van de tien Nederlandse werknemers bouwt via zijn werkgever een aanvullend pensioen op bovenop de AOW.

Pensioenfondsen die in de gevarenzone komen of waar een tekort dreigt, krijgen van de PVK brieven, telefoontjes en soms ook bezoek met de vraag hoe zij hun financiële positie denken te herstellen. ,,Voor paniekerig gedrag'' is geen reden vindt Witteveen.

Winkelketen VendexKBB kondigde onlangs een kapitaalinjectie van 169 miljoen gulden aan voor zijn pensioenfonds. Uitgever Wegener overweegt een premieverhoging en een soberder regeling.

Witteveen onthulde na afloop van de bijeenkomst dat hij minister Zalm (Financiën) heeft gevraagd om de begroting van de PVK in drie jaar met 80 procent te verhogen tot 100 miljoen gulden. De kosten van de PVK worden betaald door de verzekeraars en pensioenfondsen zelf.

Wakend oog pagina 14

    • Menno Tamminga