Patiënt krijgt geld voor zorg

Mensen die zelf zorg, zoals huishoudelijke hulp of verpleeghuiszorg, willen inkopen krijgen daarvoor vanaf 1 januari 2003 het benodigde geld als periodiek voorschot op hun rekening gestort. Minister Zalm (Financiën) stemt in met deze wens van staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn).

Vliegenthart wilde de huidige regeling van het `persoonsgebonden budget' sterk vereenvoudigen. Op dit moment worden de hulpverleners op aanwijzing van de patiënten betaald door de Sociale Verzekeringsbank. Dit heeft geleid tot ingewikkelde regels en veel papieren rompslomp. Het kabinet bespreekt het voorstel van Vliegenthart vandaag.