Pas verschenen: non-fictie

André Gerrits (red.): Een bizar exeriment. De lange schaduw van de Sovjet-Unie (1917-1991). Amsterdam University Press, 231 blz. ƒ42,-

Historicus André Gerrits stelde tien jaar na de val van de Sovjet-Unie een bundel artikelen samen die aansluit op het thema van het eindexamen geschiedenis dit jaar, `de Sovet-Unie, een systeem onder spanning'. Bijdragen ook van Laura Starink, Erik van Ree en Frits Behrendt.