Insider onthult bouwfraude

Een anonymus die eerder vergeefs het openbaar ministerie tipte over megafraudes in de bouwwereld en corruptie bij Rijkswaterstaat heeft besloten zijn anonimiteit op te heffen. Volgens het Tweede-Kamerlid Van Gijzel (PvdA) beschikt de man over informatie die ,,de grootste fraude uit de Nederlandse geschiedenis'' blootlegt.

Vanavond vertelt de tipgever in het tv-programma Zembla dat grote bouwondernemingen jaarlijks voor honderden miljoenen guldens opdrachtgevers oplichten door illegale prijsafspraken. De tipgever blijkt Ad Bos te zijn, tot twee jaar geleden technisch directeur van bouwonderneming Koop Tjuchem in Groningen.

Deze zomer werd bekend dat het OM afzag van een strafrechtelijk onderzoek omdat het na twee jaar onderhandelen met Bos geen overeenstemming kon bereiken over de omvang van het tipgeld. Bos vroeg 300.000 gulden, justitie wilde maximaal een halve ton geven. Daarop besloot Bos de schaduwboekhouding, waarover hij claimt te beschikken, niet volledig aan het OM over te dragen.

Delen van de boekhouding zijn in Zembla te zien. Er blijkt uit dat per project door de inschrijvende bouwbedrijven een hogere prijs wordt bedongen dan nodig is. De extra opbrengsten voor het bedrijf dat de opdracht binnenhaalt worden door alle inschrijvende bedrijven onderling verdeeld. Sinds 1993 is het, door ingrijpen van de Europese Commissie, in Nederland verboden voor bouwondernemers om geld te vragen voor deelname aan openbare inschrijvingen.

Blijkens de schaduwboekhouding zijn grote bouwbedrijven deze vergoedingen stiekem toch op last van de opdrachtgevers blijven incasseren. Bos schat de maatschappelijke schade jaarlijks op een half miljard gulden; Van Gijzel (PvdA) gaat uit van een miljard.

Bos zegt in dit kader ook kennis te dragen van omkoping door hoge ambtenaren van Rijkswaterstaat. Een anonieme oud-collega heeft dat in een notariële verklaring bevestigd, aldus Zembla. De ambtenaren zouden bekend zijn. Van Gijzel roept volgende week de ministers Korthals (Justitie) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) naar de Kamer. Het OM ziet in de uitzending geen reden zijn eerdere besluit te herzien, aldus een woordvoerder.