Enquête: rechters willen bijscholing

Driekwart van de Nederlandse rechters is nauwelijks in staat de Europese wetgeving en rechtspraak bij te houden. Meer dan de helft van de rechters voelt zich door steeds toenemende nieuwe regelgeving soms onzeker bij het formuleren van een rechterlijk oordeel. Deze rechterlijke wankelmoedigheid blijkt uit een schriftelijke enquête die het Nederlands Juristen Blad heeft gehouden onder 669 rechters. Om het tekort aan juridische kennis weg te werken, vinden de rechters dat ze verplicht zouden moeten worden jaarlijks een aantal cursussen te volgen. Magistraten zijn bang dat ze anders niet zijn opgewassen tegen de vaak zeer gespecialiseerde advocatuur.

Volgens W. Wezenberg, directie-secretaris van de Stichting studiecentrum rechtspleging (SSR) in Zutphen – het opleidingsinstituut voor rechters – is er al jarenlang een probleem bij het geven van bijscholing aan magistraten. ,,Onze cursussen zijn structureel overtekend. Met ons aanbod weten we slechts eenderde van de behoefte te dekken. Toch kunnen we niet extra cursussen geven omdat we niet meer subsidie krijgen van het ministerie van Justitie.''

Rechter P. Kalbfleisch, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zegt dat gebrekkige nascholing een bron van zorg is. ,,Education permanente is voor rechters noodzakelijk. Door tekorten bij SSR proberen we nu intern op rechtbanken cursussen te geven. We werken aan een systeem, zoals bijvoorbeeld advocaten hebben, waarbij cursisten jaarlijks een verplicht aantal punten moeten halen.''

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zegt dat er ,,fors wordt geïnvesteerd'' in databanken die rechters in staat moeten stellen eenvoudiger te beschikken over Europese regelgeving. Vanaf 2003 moet een dergelijk systeem operationeel zijn.

rechters: pagina 3