Automobilist hoeft `mobimeter' niet te betalen

De overheid zal de kosten dragen van de installatie van de `mobimeter' in auto's. Dat is het kastje dat vanaf 2003 nodig is om kilometerheffing per auto te kunnen berekenen.

Minister Netelenbos heeft dit gisteren in de Tweede Kamer gezegd tijdens de behandeling van de Verkeersbegroting.

In 2003 beginnen de eerste proeven met de kilometerheffing. Met dit systeem wil Netelenbos het gebruik van auto's gaan belasten in plaats van het bezit. Het komt in de plaats van het rekeningrijden door tolpoorten, waarvan zij heeft afgezien.

Netelenbos reageerde met haar belofte op vragen van het Kamerlid Hofstra (VVD). Hij zei te vrezen dat de installatie van de mobimeter zou leiden tot een hoge rekening, die aan de automobilist wordt doorberekend. Hofstra opperde dat de mobimeter per auto vijfhonderd gulden zou gaan kosten.

Netelenbos wees deze schatting af. Volgens de minister is elke schatting voorlopig ,,een grote slag in de lucht'', omdat het systeem nog moet worden ontwikkeld. Zij heeft het bedrijfsleven gevraagd voorstellen te doen voor de ontwikkeling van het kastje. Het zou volgens haar ook mogelijkheden kunnen bieden voor het gebruik van telefoon en internet, bijvoorbeeld voor verstrekking van file-informatie. Netelenbos onderstreepte dat het rijk de extra kosten van deze toepassingen niet zal vergoeden.

Met de invoering van de kilometerheffing verdwijnt het `kwartje van Kok', zo maakte de minister gisteren in de Kamer bekend. De 20 cent extra accijns op een liter benzine die in 1990 werd ingevoerd toen Kok minister van Financiën was wordt vervangen door een heffing per kilometer, die waarschijnlijk op zeven cent uitkomt. Volgens Netelenbos betekent dat voor automobilisten die minder dan 18.000 kilometer per jaar rijden dat zij goedkoper uit zijn. De invoering van de kilometerheffing leidt ook tot de afschaffing van motorrijtuigenbelasting en een verlaging van de belasting op de aankoop van een auto.

Het verbod op handmatig telefoneren tijdens het rijden wordt pas in 2003 ingevoerd. Volgens Netelenbos lukt het niet de maatregel eind jaar in te voeren, zoals de bedoeling was. Het kabinet bespreekt het wetsvoorstel binnenkort.

Netelenbos bleek niets te voelen voor het pleidooi van VVD en CDA automobilisten voor kleine snelheidsovertredingen eerst enkele malen te waarschuwen alvorens een geldboete te geven. Volgens Netelenbos steunt 80 procent van de Nederlanders het huidige boetesysteem.