Ansett gaat weer vliegen

De Australische zakenlieden Lindsay Fox en Solomon Lew hebben voor een bedrag van 3,6 miljard Australische dollar (4,5 miljard gulden) de tweede luchtvaartmaatschappij van Australië, Ansett, opgekocht. Ansett is sinds september uit de lucht toen het bedrijf bezweek onder een enorme schuldenlast. Ansett kwam in financiële problemen toen de moeder van het bedrijf, Air Nieuw-Zealand, wegens eigen financiële problemen niet langer wenste te investeren in Ansett. De nieuwe eigenaren die met de banken een plan voor schuldsanering voor Ansett hebben opgesteld willen onder meer door investeringen in nieuwe Airbus-toestellen weer een rendabele luchtvaartonderneming van het bedrijf maken.

Singapore Airlines, één van de bedrijven die eveneens zijn oog op Ansett had laten vallen, heeft de wens te kennen gegeven eventueel deel te nemen in de nieuwe onderneming. De bonden juichen de overeenkomst toe. Zij denken dat bij Ansett 4.000 mensen door de nieuwe opzet van het bedrijf aan de slag kunnen. Tevens is de doorstart van Ansett goed voor 3.000 banen bij toeleveranciers.