Akkoord IJzeren Rijn nog niet rond

Nederland, België en Duitsland zullen dit jaar zo goed als zeker geen akkoord meer sluiten over de IJzeren Rijn. België en Nederland kunnen het niet eens worden over de kosten om deze goederenspoorlijn tussen Antwerpen – via Limburg – en het Ruhrgebied weer in gebruik te nemen.

Volgens de Belgen kan de spoorlijn, inclusief milieumaatregelen, voor 825 miljoen gulden worden opgeknapt. Nederland zegt dat de aanpassingen 1,2 miljard gulden kosten. Volgens een eerdere afspraak tussen België en Nederland moet België een deel van de kosten van de reactivering betalen.

Beide landen hebben gisteren besloten een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen, aldus een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hierdoor is de ondertekening van het internationaal akkoord over het tijdelijke en het definitieve tracé, en over de kostenverdeling, één tot twee maanden uitgesteld. De ministers van Verkeer van de drie landen hadden het akkoord eigenlijk al 15 oktober zullen ondertekenen. Volgens de woordvoerster is de sfeer in de onderhandelingen nog ,,goed''. Afgelopen jaren heeft België kritiek geuit op de ,,vertragingstactieken'' van Nederland.

België had al vanaf januari met één of twee treinen per dag willen rijden over het tijdelijke tracé, dat de oude route van de IJzeren Rijn volgt. Die route loopt door woonkernen en natuurgebieden. In Limburg is groot maatschappelijk verzet tegen de komst van extra goederentreinen.

Nu de ondertekening van het akkoord op zich laat wachten, is ook de tijdelijke ingebruikneming uitgesteld, aldus het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De kans dat in januari volgend jaar al Belgische treinen over het oude tracé rijden is nihil.

België moet de kosten voor het gebruik van het tijdelijke tracé betalen. Hoe hoog die kosten zijn, wordt nog door Railinfrabeheer uitgerekend. De woordvoerster van Verkeer en Waterstaat: ,,België moet aangeven met welk type trein – hoe zwaar, hoe vaak en hoe snel – het over het oude tracé wil rijden. Die gegevens zijn nog niet binnen en ze zijn wel nodig om te kunnen bepalen welke tijdelijke maatregelen nodig zijn. Daarmee hangen ook de kosten samen.''