Week van de chronisch zieken

Afgelopen zaterdag is De week van de chronisch zieken begonnen. Vandaag, morgen en overmorgen zijn er nog talloze activiteiten en informatiebijeenkomsten voor iedereen die zich betrokken voelt bij de chronisch zieken. Patiëntenorganisaties, politici en hulpverleners werken samen om de laatste stand van zaken op het gebied van de verschillende chronische ziekten te belichten.

Verwendag Vandaag is het verwen- dag in diverse verpleeg- en verzorgings- huizen en psychiatrische instellingen. Er is een boekje (Genieten mag!) versche- nen met vijfenveertig verwenideeën. Zo worden er vandaag feestelijke maaltijden geserveerd, verjaardagen uitbundig gevierd, nostalgische ambachten getoond en muzikale avondjes gehouden waarbij artsen aan de piano zullen zingen voor de bewoners.

Dag van het chronisch zieke kind Op deze dag komt de integratie van het zieke kind binnen het gezin aan de orde. In het NIMAC in Ede spreken ouders met beleidsmakers en hulpverle- ners over de mogelijkheden en proble- men die een gezin kan ondervinden als één van de kinderen chronisch ziek wordt. Inlichtingen (030) 230 63 11

Banenmarkten Gedurende de week zijn er banenmarkten die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een arbeidshandicap. De markten zijn te vinden bij de arbeidsbureaus in de provinciehoofdsteden en in Amsterdam en Rotterdam. Inlichtingen (079) 360 16 28

Mantelzorg Zorgen voor je partner, zorgen voor je ouders, zorgen voor de buurvrouw, zorgen voor een chronisch zieke. De landelijke organisatie van mantelzorgers nodigt maatschappelijke instellingen, verzorgenden en andere belangstellenden uit voor alle activiteiten rondom de mantelzorg.

Inlichtingen (0900) 202 04 96

Patiëntenorganisaties Verschillende patiëntenorganisaties organiseren zaterdag een informatiedag.Voorbeel- den: diabetes informatiemarkt, natio- nale psoriasisdag, voorlichtingsbijeenkomst PGB, yoga voor chronisch zieken, ontmoetingsdag narcolepsie en informatiemiddag over trombose.

Inlichtingen over patiëntenorganisaties en plaats van handeling (030) 291 66 00 of (026) 381 90 10

Het magazine Lotgenoten, met daarin het programma van deze week, is verkrijgbaar bij de apotheek. Het staat ook op internet: www.chronischziek.nl