Waardering beleggers voor BMW overdreven

Is het eerlijk een goede auto een luxe-artikel te noemen?

Het prijskaartje van een gloednieuwe BMW uit de 7-serie zouden de meeste mensen zeker extravagant vinden. Maar in kringen van beleggers wordt een luxe-artikel in het algemeen gedefinieerd als een product dat voor een veel hogere prijs wordt verkocht dan wat de productie en marketing gekost hebben.

Zo bezien lijkt de theorie die beweert dat BMW perfect aansluit op de grote namen uit de wereld van de luxe-artikelen koffers van Louis Vuitton en pakken van Armani niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

In het derde kwartaal rapporteerde de autodivisie van BMW een scherpe daling van de winstmarge vóór belastingen, van 8,6 procent een jaar geleden naar 5,8 procent nu, net iets minder dan verwacht.

Deze ontwikkeling wordt voor het grootste deel verklaard door het minder gunstige economische klimaat, wat negatieve gevolgen heeft voor de verkopen van minder dure auto's, en door het feit dat 2000 een superjaar was. Bovendien heeft het concern de kapitaaluitgaven en ontwikkelingskosten aanmerkelijk verhoogd met het oog op een paar nieuwe lanceringen, om te beginnen die van de nieuwe 7-serie in de loop van volgend jaar.

Zelfs als rekening gehouden wordt met de ontwikkelingskosten kan BMW nauwelijks als producent van luxe-artikelen gelden. Winstmarges van 30 procent of meer zijn in die sector eerder regel dan uitzondering, maar voor de auto-industrie zijn marges van 9 procent in een goed jaar al fantastisch.

Massaproducenten als Fiat en Renault staan te juichen als de winstmarges in de buurt van de 5 procent komen. Dat besef heeft de koers van BMW hoog gehouden in een van de slechtste jaren die de industrie ooit heeft gekend. Maar op een niveau van 15 maal de verwachte winst over 2002 is er niet veel voor nodig bijvoorbeeld een langzame start van de nieuwe 7-serie om het geluk van BMW te doen keren.

Volkswagen, op een niveau van 7 maal de verwachte winst over 2002, biedt beleggers betere perspectieven.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Rob Cox