Vermeende terrorist komt vrij

Griekenland heeft de van terrorisme beschuldigde Abraham Lespéroglou (46) vrijgelaten, nadat hij dinsdag in hoger beroep onschuldig was bevonden aan het voornaamste punt van aanklacht: betrokkenheid bij de moord in 1985 op een officier van justitie. De moord was opgeëist door een organisatie die zich `Worsteling tegen de Staat' noemde. Ook de rest van zijn straf van drieënhalf jaar wegens desertie werd hem kwijtgescholden.

Zijn arrestatie op het Atheense vliegveld, bijna twee jaar geleden, beheerste de Griekse kerstkranten: `Eindelijk een terrorist gepakt'. Lespéroglou had zich 15 jaar lang onder een andere naam in België en voornamelijk Nederland schuil gehouden.

Het bewijs tegen hem leek sterk, maar tijdens de rechtszaken bleek het zwak. Het aantal getuigen à charge bleef miniem, terwijl er een vloed van getuigen à décharge optrad, niet alleen uit zijn geboorteplaats Prevéza, maar ook uit Nederland waar hij als huisschilder had gewerkt.

Het toeval wilde dat op de avond van de dag dat Lepéroglou vrijkwam een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Athene, Thomas Miles (nu bankier), in een tv-uitzending kwam met een verklaring die veel stof deed opwaaien. Hij voegde zich bij de vele Amerikaanse oud-ambtsdragers die suggereren dat er connecties bestaan of hebben bestaan tussen de belangrijkste Griekse terreurorganisatie `17de November', moorddadig actief sinds 1975, en prominente figuren uit het socialistische regeringskamp. Daarbij duikt steeds een `lijst met namen van verdachten op' die van Amerikaanse zijde zou zijn overhandigd en van Griekse zijde zou zijn genegeerd. De regering-Simitis die nu aan het bewind is, zo zei Miles nog met nadruk, ging geheel vrijuit.

Zowel minister Chrysotomídis van Orde als regeringswoordvoerder Protópappas ontstak na deze onverwachte aantijging in grote woede. Beiden spreken van ,,beschuldigingen, niet waard om te worden tegengesproken''. En eerstgenoemde plus enkele voorgangers betogen dat een dergelijke lijst niet in de archieven van het ministerie voorkomt. Allen die met deze schimmige beschuldigingen komen, worden uitgenodigd meer materiaal aan te dragen.

Van Amerikaanse zijde wordt er al jaren op aangedrongen, ,,terroristen te pakken, zoals wij dat in de Verenigde Staten doen'', zoals de nieuwe ambassadeur Tom Miller het uitdrukte. De vrijlating van Lespéroglou zal dan ook in de Verenigde Staten het nodige sarcasme opwekken.

    • F.G. van Hasselt